پیام روز: فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط
چشم انداز شرکت

در افق 1410 شرکت سپهرزاوه طوس یک شرکت حرفه ای در صنعت حمل و نقل است که تجربه اطمینان بخشی به مشتریان در حمل محصولات شان میرسد. تبدیل نمودن شرکت به جایگاه نخست در صنعت حمل ونقل کالای فله تخصصی خطرناک کشور با ناوگانی بالغ بر 1300 دستگاه واگن از جمله این اهداف میباشد.